Totaal:  0,00
Totaal:  0,00

Herroepingsrecht/retourneren

Bij wet is het geregeld dat een consument het recht heeft om zijn aankopen zonder opgaaf van reden te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dit is geldig ongeacht welke producten die zijn ontvangen. U ontvangt dan uw aankoopbedrag terug zonder aftrek van kosten met uitzondering van de verzendkosten.

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, neemt u dan vooraf per e-mail contact met ons op voor nadere instructies omtrent retour sturen en vergoeding van uw aankoopsom. 

U dient de goederen zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na uw herroeping, aan bovenstaand adres te hebben geretourneerd.
Na ontvangst van het pakket, of u nadat heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt, ontvangt u uw aankoopsom zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van het pakket. Voor nadere informatie, zie ook art. 6 en 7 van de algemene voorwaarden

Aan de herroeping en terugbetaling zijn geen kosten voor u verbonden. De kosten voor retourzending zijn wel voor uw rekening.
Dit betekent dat aan Linoled BV aangeboden ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, alsmede wanneer productverpakkingen nodeloos zijn beschadigd. Vanzelfsprekend vallen noodzakelijke opening van verpakkingen en verzegelingen daar niet onder. 

Foute levering

Als er een onverhoopt een ander product wordt geleverd of een andere hoeveelheid dan u hebt besteld, neemt u dan per e-mail contact met ons op. Wij zullen er zo snel mogelijk voor zorgen dat u alsnog het juiste product/hoeveelheid ontvangt. Uiteraard zonder enige kosten uwerzijds. Van geval tot geval wordt beoordeeld of een verkeerd geleverde product moet worden geretourneerd. Ook bij retour sturen van het verkeerd geleverde product zijn daar geen kosten voor u aan verbonden. Indien u tijdens de bestelprocedure per ongeluk een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven zijn wij niet verwijtbaar en zullen aankoopsom en eventuele kosten voor herlevering naar het juiste adres voor uw rekening komen. Bij eventuele naleveringen vanuit onze kant zijn geen extra koten verschuldigd.

Ondeugdelijke verpakking/breuk

In het geval van een verpakking die tijdens het transport beschadigd is waardoor het bestelde product niet of niet volledig bruikbaar is, neemt u per e-mail contact met ons op. Wij zullen, zonder kosten uwerzijds, zo snel mogelijk zorgen voor een nieuwe levering en met u een afspraak maken over het eventueel retour zenden van de eerdere levering.